Stratejimiz | Nilera İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri A.Ş.

STRATEJİMİZ

NİLERA olarak;
  • Tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ürünler sunma,
  • Karar süreçlerine müşteri beklentilerini yansıtma,
  • Hedeflenen alanlarda pro-aktif davranarak pazara yön verme,
  • Topluma duyarlı üretim anlayışı sergileyerek kitlelerin güven ve desteğini sürekli kılma,
  • Verimli, maliyet hassasiyetli, iş geliştirme ortamları inceleme ve gelişim sürecine dahil etme,
  • Her zaman üretim gücünü ve insan kaynağını yüksek performanslı bir takım halinde tutma,
Stratejisi her zaman var olacaktır.