Ortaklık Yapısı | Nilera İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri A.Ş.

ORTAKLIK YAPISI

Şirket sermayesi 500.000 ₺ (Beşyüz bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 ₺ kıymetinde 500.000 (Beşyüz bin) hisseye bölünmüştür.
500.000 hisseye tekabül eden 500.000 ₺ (Beşyüz bin Türk Lirası)’sı Süleyman Eray SELBES tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır.